Nemocnice, polikliniky

 Ambulancia s IQRC zariadenim

IQRC PRO NEMOCNICE A POLIKLINIKY

Vytápění podle ordinačních hodin a obsazenosti pokojů

  • Regulace teploty v ordinacích, vyšetřovnách a čekárnách na základě ordinačních hodin; v nemocničních pokojích podle obsazení pacienty
  • Monitorování aktuálních teplot v celé budově
  • Centrální ovládání regulace vytápění přes PC a software IQRC. I vzdáleně - prostřednictvím internetu
  • Nastavení požadovaných teplot individuálně pro jednotlivé prostory podle způsobu jejich využití a hygienických norem
  • Lékař nebo sestra mají možnost dočasně si změnit centrálně nastavenou teplotu prostřednictvím regulační jednotky, pokud jim to správce systému umožní a v jakém rozsahu

IQRC zajišťuje správcům nemocnic a poliklinik možnost regulovat teploty v ordinacích, vyšetřovnách a čekárnách na základě ordinačních hodin, případně v pokojích podle obsazení pacienty. Kromě výhod, plynoucích z centrálního nastavování časově-teplotních režimů pro každou místnost individuálně, poskytuje zavedení systému i možnosti nepřetržitého sledování aktuálních teplot v celé budově.

Údaje o dosažených a nastavených teplotách v jednotlivých místnostech se ukládají v centrální řídící jednotce. Zpracováním shromážděných údajů může správce budovy získat cenné informace o hospodaření s teplem.