Školy

 Učebňa s IQRC zariadenim

IQRC PRO ŠKOLY

Vytápění podle rozvrhu hodin

  • Vytápějí se jen třídy, ve kterých je vyučování, ostatní místnosti se jen "temperují"
  • Systém si přesně vypočítá, kdy má začít topit - nezačne topit o osmé, ale vytopí místnosti "na osmou"
  • Vedení školy má přesné informace o aktuální teplotě místností
  • Centrální ovládání regulace vytápění přes PC a software IQRC. I vzdáleně - prostřednictvím internetu
  • Individuální nastavení teplot jednotlivých místností podle školního rozvrhu a hygienických norem
  • Učitel má možnost dočasně si změnit centrálně nastavenou teplotu prostřednictvím regulační jednotky

Příklad: Třída 1.A má vyučování od 8.00 do 14.00, 2.B do 15.30, v jídelně jsou žáci pouze mezi 11.00 - 13.00 a po 15.00 družina. Systém IQRC zajistí vytápění jen v tomto čase pro každou místnost individuálně. Totéž učebny, sborovny, kabinety, tělocvična. Vyučovací rozvrh je tím povýšen na program systému. Běžné systémy začnou "topit" o 8.00, "IQRC optimální start" vytopí třídu "na 8.00 hod.".

Údaje o dosažených a nastavených teplotách v jednotlivých místnostech se ukládají v centrální řídící jednotce. Zpracováním shromážděných údajů může správce budovy získat cenné informace o hospodaření s teplem.